Cam kết khách hàng

Á Châu cam kết cung cấp, tư vấn những giá trị bổ sung cho khách hàng, không chỉ đơn thuần là những gì được nêu trong trang web chính thức của các Sứ quán, Cơ quan xuất nhập cảnh. Những dịch vụ của chúng tôi bao gồm: dịch vụ tư vấn thủ tục, điều kiện hồ sơ nộp visa; dịch vụ tư vấn quá trình làm việc với các Sứ quán, Cơ quan xuất nhập cảnh trong quá trình nộp visa, Thay mặt khách hang làm việc với các cơ quan liên quan, Nộp và nhận kết quả thay cho khách hàng và các dịch vụ liên quan đến visa khác.

+ Á Châu là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện, hoặc cơ quan được ủy quyền của bất cứ Sứ quán, Cơ quan xuất nhập cảnh nào.

+ Á Châu giúp quý khách có sự hình dung khái quát về các bước để đạt được visa, website của Á Châu sẽ đưa ra các hướng dẫn chi tiết. Tuy nhiên quý khách có thể trực tiếp đến lãnh sự quán, các cơ quan xuất nhập cảnh để tự xin visa.